Menu Sluiten

Nieuwsbrief 12 april 2023

Beste poolvorsers,

Momenteel doet op Antarctica de winter zijn intrede – terwijl in het Noordpoolgebied iedereen zich alweer bijna op kan maken voor een nieuwe zomer. Tegelijkertijd kijken wij terug op de 16e editie van Pool tot Pool die alweer een maand achter ons ligt. Het kan verkeren! 

Samen met u kijken we terug op een bijzondere Pool tot Pool dag – want na een pauze van drie jaar streken we opnieuw neer op het oude nest in Museum Volkenkunde in Leiden.

De enquête na afloop hadden we voor de verandering een keer digitaal verzonden. Vierenveertig van u hebben hem ingevuld. En velen hebben bovendien de moeite genomen om met extra opmerkingen waardevolle aanvullingen te geven. Dank daarvoor!

De uitkomst gaf aan dat zowel de diversiteit aan sprekers als de inhoud van de lezingen bij u als deelnemers in de smaak viel. Maar er kan er maar één de meeste stemmen krijgen en dat was Frits Steenhuisen met zijn lezing over kwik. Daarnaast sprong uw waardering voor de dagvoorzitter er duidelijk uit. 

Driekwart van de aanwezigen gaf aan géén bezwaar te hebben tegen een Engelstalige lezing. Tegelijkertijd, omdat een kwart van u dat wel heeft, zullen we daar uiteraard rekening mee blijven houden. Veruit de meesten van u (95%) gaven aan Museum Volkenkunde te waarderen als vaste locatie. Het euvel met de microfoons/geluid hebben we uiteraard al opgenomen met het museum.

Dan nog wat aanvullende getallen. Net iets meer dan de helft van u gaf aan het PooltotPool boekwerkje aan het einde van de dag zeer te waarderen. Voor iets minder dan de helft maakt het niet zo veel uit en 2% wil liever een ander aandenken ontvangen. We zullen hier als organisatie dus nog eens goed naar kijken.

U gaf ons als gemiddeld cijfer een 8.1. Daar zijn we uiteraard heel blij mee! Dank daarvoor.

Tot slot, de 17e editie van Pool tot Pool zal zijn op zaterdag 9 maart 2024. We hopen u dan allen weer te mogen verwelkomen.

Fijne zomer gewenst!

Michelle van Dijk

Frieda van Essen

Jack Kauw

Peter van Soest