Menu Sluiten

Nieuwsbrief 23 december 2022

Beste Poolvorsers,

Het is een poosje stil geweest van onze kant, maar we hebben niet stilgezeten.

Door de toetreding van Peter (van Soest) tot onze werkgroep zijn de website en nieuwsbrief geprofessionaliseerd. Alle onderwerpen en sprekers van oude edities zijn nu makkelijk terug te vinden via een zoekopdracht. Het inschrijven voor onze nieuwsbrief kan nu ook via de website en zoals u ziet heeft ook de nieuwsbrief zelf een betere uitstraling.

We zijn verheugd u mede te kunnen delen dat de komende editie van Pool tot Pool, op zaterdag 11 maart 2023, weer plaats zal vinden op onze oude stek in Museum Volkenkunde te Leiden.

Bovendien willen we ook alvast een spreker bekend maken, het is Dr. Fabian Ercan.

Hij heeft voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht berkenblaadjes uit het Poolgebied op celniveau onderzocht om het weer/klimaat van destijds vast te stellen.

Ercan was 9 februari te gast in het wetenschapsprogramma Atlas. Hier vindt u de link naar het artikel Hoe-kun-je-uit-planten-ons-weer-aflezen op NPO Start.

Maar dat is natuurlijk niet het enige spannende onderzoek dat door Nederlanders gedaan wordt.
Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen zomer, na twee jaar uitstel, de 2e SEES-expeditie plaatsvond. Zowel Michelle als Jack waren mee en hebben hun licht op gedaan om interessante onderwerpen te vinden voor Pool tot Pool. Op www.sees.nl vindt u meer informatie.

De SEES-expeditie vond niet voor niets plaats op Edgeøya, daar liggen vele Nederlandse voetstappen van onderzoekers uit de jaren ’70 & ’80. Maar het eerste Nederlandse onderzoek dat daar plaatsvond was natuurlijk het ijsbeeronderzoek tijdens de overwintering van 1968/69, door Eric Flipse, Piet Oosterveld, Ko de Korte en Paul de Groot.

28 November verscheen bij de Walburgpers het logboek van deze expeditie: Een-jaar-bij-de-ijsberen.

Dit boek is ontstaan onder redactie van Hans Beelen, bekend als vaste bezoeker, spreker & dagvoorzitter Hans Beelen. De boekpresentatie is opgenomen en hier terug te zien: Video een jaar bij de ijsberen.

Dit is niet het enige logboek dat onlangs is gepubliceerd, ook een logboek van de Duitse MOSAIC-expeditie is uitgegeven:

Markus Rex – EINGEFROREN AM NORDPOL

En nu we toch Duits bezig zijn… In Nachruf auf die Arktis, het nieuwe boek van Birgit Lutz staat een heel stuk over Maarten Loonen en ander Poolonderzoek, kunt u hier Bücher Birgit Lutz vinden.

Tot slot nog een link naar een video over de afgelopen SEES-expeditie.

Tot zover de nieuwsbrief,

Wij wensen u fijne dagen en hopen u komend jaar weer welkom te heten op Pool tot Pool.

Michelle van Dijk
Frieda van Essen
Jack Kauw
Peter van Soest